Suspendetas dalinas silezija

Birojā, kurā ir putekļi, šķidrumi, gāzes vai tikai uzliesmojoši tvaiki, un nav nekādu noteiktu zonu, kas varētu būt sprādzienbīstamas, nekavējoties jāsagatavo visaptverošs dokuments, ko sauc par sprādziena riska novērtējumu.Jāatceras, ka darba devējam ir pienākums noteikt sprādzienbīstamības zonas.

Turklāt, § 37.§ 1. Iekšlietu un aprūpes ministra 2010. gada 7. jūnija noteikumi būtībā attiecas uz ēku, citu būvobjektu un teritoriju ugunsdrošību (Dz.U.10.109.719, arī punktos, kur arī tuvu vietām, kur ražo, uzglabā, uzglabā vai kur maisījumi var izraisīt sprādzienbīstamus materiālus, tiek veikts sprādzienbīstamības novērtējums.Pašreizējā novērtējumā ir absolūti nepieciešams norādīt telpas, kurās ir sprādziena risks. Iekšējās un ārējās telpās jānorāda atbilstošas ​​sprādzienbīstamības zonas. Būtu jāsagatavo grafiskā dokumentācija, kas ietver klasifikāciju un faktorus, kas var izraisīt sprādzienu.

Sprādzienbīstamības novērtējums būtu jānosaka saskaņā ar piemērojamiem Eiropas standartiem, starp kuriem cita starpā ir jānorāda:• PN-EN 1127-1: 2011 "Sprādzienbīstama vide. Ātra un sprādziena novēršana.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Sprādzienbīstama vide - telpas klasifikācija - Gāzu sprādzienbīstama vide.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Sprādzienbīstama vide.Kosmosa klasifikācija. Atmosfēras, kurās ir viegli uzliesmojoši putekļi, \ t• Tehniskais standarts ST-IIG-0401: 2010 "Gāzes tīkli. Sprādzienbīstama atmosfēra novērtējums un izdošana.• PN-EN 6079-10-14 "Sprādzienbīstama vide - elektrisko iekārtu projektēšana, izvēle un montāža"• PN-EN 60079-20-1 "Sprādzienbīstama vide - Materiālu īpašības attiecībā uz spirtu un tvaiku klasifikāciju. Jautājumu un tabulēšanas iespēju metodes"• PN-EN 50272-3: 2007 "Prasības sekundāro bateriju uzticamībai un uzstādīšanai..